قیمت دوربین 2مگاپیکسلی داهوا DH-HAC-T1A21P-0360B
 • نوعدام (Turret)
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر2 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 2.8/3.6mm
 • نوعدام (Turret)
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر2 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 2.8/3.6mm
قیمت دوربین 2مگاپیکسلی داهوا IPC-HDW1230S-S5
 • نوعدام
 • تکنولوژیIP ( تحت شبکه)
 • کیفیت ظبط تصاویر2 مگا پیکسل
 • لنزدوربینثابت، 2.8mm, 3.6
 • نوعدام
 • تکنولوژیIP ( تحت شبکه)
 • کیفیت ظبط تصاویر2 مگا پیکسل
 • لنزدوربینثابت، 2.8mm, 3.6
قیمت دوربین 4مگاپیکسلی داهوا DH-HAC-HFW1400CMP
 • نوعبولت
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر4 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 3.6mm
 • نوعبولت
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر4 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 3.6mm
قیمت دوربین 4مگاپیکسلی داهوا DH-IPC-HFW1431SP-S4
 • نوعبولت
 • تکنولوژیIP (تحت شبکه)
 • کیفیت ظبط تصاویر4 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت 3.6mm و 2.8
 • نوعبولت
 • تکنولوژیIP (تحت شبکه)
 • کیفیت ظبط تصاویر4 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت 3.6mm و 2.8
قیمت دوربین 5مگاپیکسلی داهوا DH-HAC-B1A51P
 • نوعبولت
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر5 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 3.6mm
 • نوعبولت
 • تکنولوژیHDCVI ( آنالوگ HD)
 • کیفیت ظبط تصاویر5 مگا پیکسل
 • نوع لنزثابت، 3.6mm
0

لیست مقایسه خالی می باشد

مقایسه 0